Thiền sư

"Khi về mái tóc giắt đầy hoa..." Tin ngày: 12/10/2019 09:09

Có những buổi sáng thức giấc, nhưng không phải ở trong phòng ngủ tối tăm kín mít, mà ở trong phòng khách, nơi mà cả một vệt ánh sáng đầu tiên ngả xuống lòng. Những buổi sáng như thế, chắc chắn rồi, một ý thơ nào đó lại đậu nhẹ xuống hồn. Và lại những ý thơ ấy dệt đôi cánh mộng đưa hồn người vào cõi khác.

Thiền tranh Tin ngày: 01/02/2019 17:52

Tôi đã nghĩ Đặng Tiến như một thiền sư, và tranh của anh như những bản nhạc thiền. 

Bài thơ “Quốc tộ” nói gì? Tin ngày: 04/12/2018 08:14

Chúng ta đều biết, thơ của các Thiền sư thường rất kiệm lời. Tuy nhiên, lời ít nhưng tình ý phải nhiều, tối thiểu ngôn từ, tối đa cảm xúc, ý ở ngoài lời, đó mới chính là tiêu chí, là chỗ vi diệu của thơ.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417