Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội

Phải khơi gợi những giá trị đứt gãy, kiến tạo đội ngũ tinh hoa thực chất Tin ngày: 25/02/2019 12:29

Những ngày đầu năm là thời điểm mà người ta thường nghĩ nhiều về tương lai. Đó là tương lai của mình, của gia đình mình và thiêng liêng nhất là tương lai của Tổ quốc, dân tộc mình.