Nick Horton

Hạnh phúc của Chủ Yếu Vô Hại Tin ngày: 23/03/2021 14:33

Vào ngày 23/7/2018, sau hai ngày bộ hành đường dài (hiking) từ Fort Lauderdale đến trại Nobles Camp, Mỹ, hai khách bộ hành tìm thấy một chiếc lều màu vàng với đôi ủng xếp bên ngoài. Họ gọi. Không ai trả lời. Khi một trong hai người nhìn vào trong căn lều, anh ta thấy một người đàn ông đang ngồi thẳng, nhưng cơ thể vẹo vọ. Đôi mắt anh ta mở to, nhưng không còn tia sự sống nào.