Nhà giam Thủ Đức

Chuyện của NSƯT Phi Điểu Tin ngày: 29/04/2015 17:54

Ba má đặt tên tôi là Phi Phi. Một cô đề nghị đặt thêm chữ gì đó cho dễ gọi. Nghiệm nghiệm một hơi, cô nói từ nay gọi là Phi Điểu. Phi là bay, thêm Điểu nữa cho bay xa, bay nhanh.