Nguyễn Ái Quốc

Chuẩn bị công bố 12.000 trang tư liệu mật về Bác Hồ1 Tin ngày: 31/12/2017 17:17


12.000 trang tư liệu của mật vụ Pháp theo dõi Bác Hồ trong những tháng năm Người hoạt động trên đất Pháp đang được Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tích cực chuẩn bị đưa ra trưng bày phục vụ công chúng.

Nguyễn Thái Bảo - Người đưa Bác về thủ đô Tin ngày: 02/09/2020 20:22

Sáng 23-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường từ Tân Trào về Hà Nội đã đến phủ Đa Phúc, tỉnh Phúc Yên (nay là địa phận huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Bà Thái Bảo, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa phủ Đa Phúc đã được ông Trần Đăng Ninh giao nhiệm vụ đi đón và đi cùng xe với Bác, đưa Bác suốt địa phận huyện mình phụ trách.

“Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” Tin ngày: 14/05/2020 14:41

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, Triển lãm “Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung” tại phòng trưng bày của Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn có sức hút đặc biệt với người xem.

Những cống hiến lịch sử của Nguyễn Ái Quốc vào quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Tin ngày: 05/02/2018 11:05

(...) Thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc là nhà cách mạng Việt Nam đầu tiên đã ý thức được sự cần thiết phải có Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Giá trị dân tộc và thời đại trong quyết định lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc Tin ngày: 05/06/2016 09:59

Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên khi thực dân Pháp đã hoàn tất cuộc xâm lược Việt Nam và bắt đầu công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Việt Nam từ một nước phong kiến, độc lập có chủ quyền đã biến thành thuộc địa, phụ thuộc vào nước Pháp. Nhân dân Việt Nam bị biến thành nô lệ.

Mối quan hệ giữa Tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác - Lênin trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta Tin ngày: 25/05/2015 09:13

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã và đang bôi nhọ, bóp méo tư tưởng chính trị của Đảng ta; xuyên tạc mối quan hệ giữa Chủ nghĩa Mác-Lênin với Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây để bạn đọc có thêm tư liệu nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, khách quan.

Sắc đẹp và bình quyền Tin ngày: 09/03/2015 10:15

Thời phong kiến, người đời quan niệm đã là đàn bà “chỉ quanh quẩn trong bếp”. Nay, sắc đẹp và bình quyền ngày càng rõ hơn. Tuy nhiên, nhân phẩm của người phụ nữ không vì bình quyền mà thay đổi giá trị, dù ở cương vị nào, quyền lực nào. 

Đảng coi trọng giáo dục và nêu gương đạo đức cách mạng Tin ngày: 11/01/2015 13:34

Ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đề cao vấn đề đạo đức.

Xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ Tin ngày: 30/12/2014 08:43

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)