Ngô Quang Châu

Ngô Quang Châu – diễn giả của Việt minh Tin ngày: 28/08/2019 18:10

Ngày 17-8-1945, trong cuộc mít tinh trước cửa Nhà hát Lớn, hàng nghìn đôi mắt của đồng bào Thủ đô Hà Nội dán vào diễn giả của Việt Minh. 

Ngô Quang Châu – “bồ chữ của dân tộc” Tin ngày: 29/04/2017 07:52

“Bồ chữ của dân tộc” - đó là chữ mà nhà thơ Xuân Diệu giới thiệu về ông Ngô Quang Châu – Giám đốc đầu tiên của Nhà xuất bản Văn nghệ (nay là Nhà xuất bản Văn học) tại Đại hội thành lập Hội Văn nghệ Việt Nam (1948) trên Chiến khu Việt Bắc.