Kaesong

Tín hiệu nguy hiểm Tin ngày: 29/06/2020 12:19

Vụ dùng thuốc nổ “thổi bay” Văn phòng liên lạc giữa hai miền phần nhiều lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: nó được tính toán kỹ càng, được thông báo trước và phía Hàn Quốc có thể giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình diễn ra...

Koreas open joint liaison office in Kaesong Tin ngày: 14/09/2018 21:02

South and North Korea launched their joint liaison office on Friday, securing a platform for round-the-clock communication that is expected to help foster cross-border exchange and ease tensions.