Jared Diamond

Trước biến động, tại sao phải...lập một hàng rào? Tin ngày: 17/08/2020 08:52

Biến động tất yếu xảy ra trong một đời người cũng như trong số phận một đất nước, một dân tộc. Vấn đề do vậy không phải là chạy trốn biến động, mà là phải tìm những kỹ năng tốt nhất để đối diện và giải quyết biến động.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417