Hội nghị Thuộc địa Quốc tế

Buổi hoàng hôn nho học dưới áp lực nền giáo dục Pháp - Việt Tin ngày: 20/07/2019 11:17

Chế độ thi cử Nho giáo, như vậy, đã chính thức tàn khép dưới bàn tay trị vì của một ông vua nhạt nhẽo và ham chơi bậc nhất triều đại sau chót.