Họa sĩ Hoàng Định

Hai họa sĩ “già” tìm mình trên tranh lụa Tin ngày: 16/08/2019 07:57

Hai người đó là họa sĩ Hoàng Định và họa sĩ Bùi Việt Dũng. "Đồng bệnh tương lân" nên hai ông già "gàn" này đã rong ruổi với nhau trong nhiều cuộc vui nghệ thuật. Mới đây họ cũng đã từng rủ nhau chơi với "Giấy" trong triển lãm "Cảm âm" và nay họ lại phiêu du với "Lụa".

Nghệ thuật của sắc màu Tin ngày: 27/10/2018 10:45

Tôi vẫn thường nghĩ về các họa sĩ bằng một suy nghĩ, họ là những người "mơ mơ, thực thực", tỉnh và mộng đều nằm trong nét cọ tài hoa.