Hạm đội Bắc Dương

Hạm đội Bắc Dương đã bị xóa sổ như thế nào? Tin ngày: 17/09/2019 06:17

Trên thực tế, hạm đội từng được đánh giá là có sức mạnh hàng đầu thế giới vào cuối những năm 1880 ấy bị Hạm đội liên hợp Nhật Bản đánh tan tác ngày 12-2-1895, và không bao giờ còn lấy lại được vị thế cũ nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là nguyên nhân trực tiếp.