Ferdinand Magellan

Những “tập đoàn” đầu tiên khuynh đảo thế giới Tin ngày: 29/01/2020 10:38

Từ cuối thời Trung Cổ, từng có thời quyền lực của các bậc vương hầu phong kiến châu Âu bị thách thức gay gắt bởi các thương gia.