Edward Hopper

Edward Hopper: Người họa sĩ vẽ nỗi cô đơn Tin ngày: 22/04/2020 08:20

Trong thế giới mà con người phải thoái lui về những góc khuất và dạt ra khỏi một đời sống chung, người ta bỗng chia sẻ cho nhau những bức tranh của cố danh họa Edward Hopper từ hơn nửa thế kỷ trước.