David Hume

Nhân tính của David Hume Tin ngày: 29/08/2019 23:37

Socrates bị ban uống thuốc độc chết. Albert Camus qua đời vì một tai nạn giao thông bi thảm. Friedrich Nietzsche đã sống 12 năm cuối đời trong trạng thái loạn trí.