Đại Hội đồng Y tế Thế giới (WHA)

“Ngoại giao chiến lang” Tin ngày: 03/06/2020 17:45

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp các lục địa và nhiều nước vẫn đang oằn mình chống dịch, một “cuộc chiến” khác đang manh nha xuất hiện ở phía chân trời...

“Cơn lốc” chính trị hóa COVID-19? Tin ngày: 26/05/2020 11:17

Ngày 19-5 tại Genève, 194 thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua nghị quyết yêu cầu “đánh giá độc lập và khách quan” hoạt động của cơ quan đối phó với đại dịch COVID-19. Đây là điều Mỹ yêu cầu từ lâu nhưng không vì vậy chính quyền Washington giảm bớt những chỉ trích nhằm vào Trung Quốc.