Chuyện nhỏ ở Chợ Lớn

""Chuyện nhỏ ở Chợ Lớn" & chuyện lớn của một nhà báo dấn thân Tin ngày: 22/06/2018 09:38

Là cây bút với những bài viết chuyên sâu về đề tài văn hóa của rất nhiều tờ báo, suốt gần 20 năm rong ruổi khắp trong-ngoài nước, cuối tháng 5 vừa qua, Nguyễn Đình mới "giới thiệu" cuốn sách đầu tay của anh - "Chuyện nhỏ ở Chợ Lớn".