Chat với Mozart

Dương Thụ: “Lắng nghe mùa xuân về” Tin ngày: 24/01/2016 16:56

Ít ai thấy Dương Thụ cổ cồn, ca vát chỉnh tề. Nhưng với âm nhạc thì ông kỹ đến từng chi tiết và không bao giờ chịu “ngồi yên với cái cũ”...