Charle Đại đế

Đế chế yểu mệnh, hào quang trường tồn Tin ngày: 19/08/2019 09:57

Người Pháp gọi ông là Charlemagne. Người Đức gọi ông là Karl der Gross. Người Ý gọi ông là Karolus (hoặc Carolus) Magnus.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417