Bùi Kỳ Anh

Tình bạn vong niên Xuân Quỳnh – Bùi Xuân Phái Tin ngày: 23/07/2018 21:42

Cũng giống như Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh là người rất biết quý trọng và nâng niu tình bạn. Những người bạn thực sự là chỗ dựa tinh thần của chị trong mọi bước vui buồn của đời sống.