Bức tranh “Một và ba chiếc ghế”

Bạn hiểu gì về một chiếc ghế? Tin ngày: 10/06/2020 13:50

Khoảng cách diệu vợi giữa những nhà sản xuất và người tiêu dùng đôi khi khiến nhiều người trong chúng ta xa cách với cái đẹp thực sự và một phần quan trọng của đời sống đạo đức.