Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

TS. Nguyễn Thiên Tạo trở thành thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới Tin ngày: 10/12/2018 15:08

Vừa trở về từ Hội nghị toàn thể lần thứ 28 - Đại hội đồng lần thứ 14 của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới tổ chức tại Ý, TS. Nguyễn Thiên Tạo - Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam) cho PV Báo CAND biết: Tại hội nghị này, anh đã vinh dự được chọn là thành viên trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới nhiệm kỳ 2018-2022.


Bài 3: Cần cuộc “cách mạng” cho bảo tàng Tin ngày: 15/09/2015 09:09

Trong bối cảnh hiện tại, nên bắt đầu từ các bảo tàng nhỏ, bảo tàng chuyên ngành được đầu tư có chiều sâu, chất lượng. 

Có một Tiến sĩ "mê rắn" Tin ngày: 27/10/2018 09:46

Từ tình yêu đặc biệt với loài rắn mà TS. Nguyễn Thiên Tạo, Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) đã trở thành chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về rắn độc ở Việt Nam. 

Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tin ngày: 21/01/2015 00:20

Trên cơ sở đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.