Ahmad Shah

Afghanistan và những rào chắn lịch sử Tin ngày: 07/04/2021 08:36

Những khoảng trống quyền lực đặt cạnh vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, từ xa xưa, đã luôn là một thứ ẩn họa khắc nghiệt đối với Afghanistan.