Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân: “Hãy giúp tôi tin!”

14:55 20/10/2014

Ở cuối buổi trò chuyện với tôi, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã tha thiết nói: “Tôi có một ước nguyện là những người đã xem phim Sống cùng lịch sử, đã phải rơi những giọt nước mắt quý giá khi xem phim, hãy lên tiếng để giúp tôi tin rằng đây không phải là thời mà những người tử tế phải tạm lui vào ngõ, để những kẻ to mồm… “tồng ngồng’’ ngông nghênh đại lộ...”.

Ý kiến bạn đọc