PGS.TS. Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản:

“Vì sinh mạng con người, dẫu tốn kém đến đâu cũng phải làm bằng được”

14:10 13/01/2021

Ý kiến bạn đọc