Tiến sĩ khoa học, nhà báo Vũ Công Lập

Con người & smartphone: Ai thống trị ai?

08:50 11/06/2016

Mặc dù không ít lần được gặp gỡ, hầu chuyện và ngồi bình luận bóng đá cùng nhà báo Vũ Công Lập nhưng với tôi (và chắc chắn là với rất nhiều người khác) thì ông vẫn là một bí ẩn lớn. 

Ý kiến bạn đọc