Tiến sĩ Trần Trọng Dương: Chuyện từ “cõi khác”

17:00 15/01/2016

Tôi tình cờ ngồi cùng hội đồng giám khảo với anh trong một cuộc thi hùng biện của các bạn trẻ Hà Nội. Và phải nói, tôi ấn tượng với anh ở cả hai phương diện: cách anh chất vấn các bạn trẻ những vấn đề liên quan đến những giá trị truyền thống của dân tộc lẫn cái giọng chất vấn của anh - một thứ giọng khàn khàn, đặc đặc cứ như thể vang ra từ cõi khác.

Ý kiến bạn đọc