Phỏng vấn một con trâu

11:30 25/01/2021

Phóng viên (PV): Thưa anh, xin chúc mừng vì năm nay là năm của anh.

Ý kiến bạn đọc