Phó giáo sư – Tiến sĩ Trần Hữu Đức – Chuyên gia tư vấn cao cấp của Better Living:

Ở góc độ xã hội, nếu dục tính vẫn bị xem là điều cấm kỵ thì xã hội ấy chưa văn minh

10:52 25/03/2017

Những nghi án trẻ em bị xâm hại, dâm ô, những lá đơn kêu cứu, những trần tình, những phản hồi từ các lãnh đạo cấp cao, những hành động quyết liệt của các tổ chức, đoàn thể… Chưa bao giờ hồi chuông về chống ấu dâm lại được gióng lên mạnh mẽ đến như vậy. Ấu dâm, không chỉ là nỗi đau của một cá nhân mà còn là nỗi đau của toàn xã hội.

Ý kiến bạn đọc