Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng:

Sức mạnh một Quốc gia không chỉ nằm ở vũ trang, ở tài chính… mà phải ở cả văn hóa

09:13 27/06/2017

Là một trong những tài năng của nền khí nhạc Việt Nam đương đại, nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng đã được xướng tên tại lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật 2017.

Ý kiến bạn đọc