Nhà văn Trần Thị Trường: "Nếu chỉ dựa vào cái trời cho..."

11:16 23/11/2019

Nghe tin Nhà văn Trần Thị Trường sẽ mở một triển lãm sau khi bắt đầu lại với giá vẽ chưa đầy nửa năm, thú thực nhiều người có phần nghi ngại. Và sự nghi ngại ấy chính là cơn cớ dẫn đến cuộc trò chuyện dưới đây.

Ý kiến bạn đọc