Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Từ bao giờ, chúng ta đã cất đi những giấc mơ?

11:12 12/05/2016

Đã có lúc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nghĩ rằng cả trong văn chương lẫn trong đời thực, có phải chúng ta đã cất đi những câu hỏi về giấc mơ hay không?

Ý kiến bạn đọc