Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha: “Họ đã ra đi, khép lại từng cánh cửa và vĩnh viễn mang theo chìa khóa…”

14:09 29/04/2016

Từ tháng 5 năm ngoái đến trước tháng 5 năm nay, âm nhạc Việt Nam liên tiếp chứng kiến sự ra đi của nhiều nhạc sĩ tên tuổi. Họ có thể là những tác giả gạo cội, đã ở vào thời tuổi cao sức yếu như giáo sư, nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc Trần Văn Khê đến những người còn khá trẻ, còn dạt dào sức sống và ước mơ như Trần Lập.

Ý kiến bạn đọc