Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt: Đồng thuận xã hội là nền tảng để phát triển

16:16 13/01/2020

Để tiến về chân trời phía trước, một dân tộc bắt buộc phải tạo dựng được sự đồng thuận trong lòng mình, vì chỉ có đồng thuận mới có nội lực và chỉ có nội lực thực sự mới có thể tạo ra những bước tiến vững vàng. Nhưng, xây dựng sự đồng thuận không bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Thậm chí, hiểu chính xác về “cơ chế đồng thuận” trong lòng một xã hội cũng chưa bao giờ là điều đơn giản...

Ý kiến bạn đọc