Nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Hiệp:

Giáo dục đại học sẽ không phát triển nếu vẫn vận hành theo kiểu “tinh hoa”

08:35 17/11/2017

Cùng với giáo sư Ngô Bảo Châu và một số nhà khoa học khác, nhà nghiên cứu giáo dục Phạm Hiệp đang là thành viên của nhóm tư vấn chính sách cho Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Ý kiến bạn đọc