Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu:

Phải luôn nghe dân, học dân, hiểu dân và hiểu rồi thì phải giải quyết đến nơi đến chốn!

09:10 01/08/2017

Hơn 2 giờ ngồi hầu chuyện ở tư gia của ông - nơi mà ông bảo là "đến lúc này, tôi đã có sổ đỏ cái nhà này đâu", tôi đã đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Ý kiến bạn đọc