Doanh nhân, luật sư, nhà tư vấn đầu tư Nguyễn Trần Bạt:

Một dân tộc có đại diện chính trị liêm chính là một dân tộc có ưu thế!

16:15 28/11/2016

Nguyễn Trần Bạt là một luật sư, một doanh nhân, một nhà tư vấn đầu tư nổi tiếng. Tuổi ngoại lục tuần, ông vẫn luôn minh triết trong từng câu chữ, từng lời nói.

Ý kiến bạn đọc