Kỹ sư, nhà sáng chế Nguyễn Đình Nam: Chúng ta cần thêm một vòng đời nữa…

14:29 27/03/2018

Anh đã từng đạt giải thưởng "Nhân tài đất Việt" và nằm trong nhóm 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015. 

Ý kiến bạn đọc