Giáo sư, tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội:

Không có quyền lực nào tuyệt đối...

19:55 13/11/2015

Lịch sử chỉ diễn ra một lần, nhưng lịch sử không phải là cái chết đóng trên trang sách, mà luôn sống động, đòi hỏi sự nhận thức của rất nhiều cuộc đời qua rất nhiều thế hệ. Nhìn vào lịch sử, từ những vinh hiển lẫy lừng đến những đớn đau tột bậc của nó, chúng ta có thể rút ra những bài học xương máu cho hiện tại, từ đó hy vọng kiến thiết một tương lai. Vấn đề là những bài học đã được nhìn nhận thấu đáo, nhiều chiều hay chưa, và nhìn nhận rồi thì chúng ta đã chứng nghiệm nó vào hiện tại một cách hữu ích hay chưa?

Ý kiến bạn đọc