Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Lòng thành là điều quan trọng nhất...

16:42 08/02/2016

Đọc rất nhiều sách của ông, đặc biệt là những cuốn sách về tôn giáo, gặp ông ở rất nhiều các cuộc hội thảo về đạo Mẫu, và cũng trao đổi nhát gừng với ông lần này lần khác, nhưng phải đến những ngày năm sắp hết, Tết sắp đến này tôi mới lần đầu tiên được ngồi hầu chuyện dài hơi với ông. 

Ý kiến bạn đọc