PGS – TS Trần Hữu Tá – Chủ tịch Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP HCM:

Giáo dục là một khoa học, là một nghệ thuật

23:15 24/03/2015

PGS – TS Trần Hữu Tá chia sẻ, giáo dục là một nghệ thuật, đồng thời là một khoa học, người giáo viên phải luôn luôn nắm sát tâm lý tư tưởng của học trò, không được phép buông lơi để rồi có những biện pháp sư phạm thích hợp.

Ý kiến bạn đọc