Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Chúng ta sẽ phải rút ra nhiều bài học

11:55 27/04/2020

Cuộc khủng hoảng kinh tế 2020 vì đại dịch COVID-19 là một trong 3 cuộc khủng hoảng lớn nhất lịch sử kinh tế nhân loại. Cuộc khủng hoảng này đặt nhân loại đứng trước những câu hỏi mới trong việc xây dựng những mối tương tác kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa...

Ý kiến bạn đọc