Bí thư Thành ủy thành phố Hội An: Tôi cúi đầu xin lỗi nhân dân

16:28 24/11/2014

Ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Thành phố Hội An sinh năm 1957,  là chính khách được nhiều nhân sĩ, trí thức yêu mến và nể phục, cũng là vị lãnh đạo mà hầu hết người Hội An đều yêu mến bởi tính cách chính trực và cuộc sống thanh liêm của một quan chức không bị lung lay trước những cám dỗ của vật chất và quyền lực.

Ý kiến bạn đọc