Tiến sĩ Phan Minh Liêm - Trung tâm Ung thư MD Anderson, Houston, Texas (Hoa Kỳ):

Được sử dụng thực phẩm sạch là một quyền của con người

17:07 11/04/2016

Vấn nạn thực phẩm bẩn đang nóng hơn bao giờ hết. Câu nói: “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế” của một đại biểu Quốc hội trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi thực phẩm là nhu cầu hàng ngày, hàng giờ. 

Ý kiến bạn đọc