Ông Lê Huy Ngọ: Thu hồi đất phải nghĩ đến nông dân…

12:35 10/05/2017

Trong “những ngày liêu xiêu của con lợn”, tôi tìm đến ông Lê Huy Ngọ, người đã gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn suốt cả cuộc đời - từ lúc là anh cán bộ nông nghiệp đến lúc làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT).

Ý kiến bạn đọc