Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng:

Đáng sợ nhất là… tham nhũng chính sách

19:30 10/07/2018

Kinh khủng nhất chính là tham nhũng chính sách, hay chúng tôi còn gọi là “buôn" cơ chế. Đó là tình trạng một số kẻ nào đó trong xã hội, phổ biến nhất là doanh nghiệp, mưu cầu lợi ích riêng cho mình hoặc nhóm mình bằng cách móc nối với những người thiết kế chính sách, thậm chí những người ở cương vị ra quyết định, để nhà nước đưa ra chính sách có lợi cho họ, bất chấp lợi ích chung.

Ý kiến bạn đọc