38 câu hỏi cho Chủ tịch Hội đồng cố vấn Tổng thống Mỹ

20:30 14/08/2018

Báo ANTG CT - GT là một trong hai tờ báo Việt Nam có cơ hội đối thoại riêng với Giáo sư Jason Furman trong dịp này, và hẳn nhiên, chúng tôi đã tận dụng triệt để gần 2 giờ đối thoại để lắng nghe giáo sư chia sẻ cùng lúc nhiều vấn đề khác nhau.

Ý kiến bạn đọc