Dạo quanh Facebook ANTG Cuối tháng số 175

16:26 08/04/2016

Súng lệnh!
Một ông đến bác sĩ phàn nàn:
- Tôi thường xuyên bị cướp cò. Vừa khởi động đã tèo.

Ý kiến bạn đọc