Yểu điệu sai rồi

15:10 07/05/2012

Yểu điệu ơi! Mấy hôm rồi mình mất ngủ, lòng đau như dao cau cắt qua, tình buồn như én chao đồng vắng… Mình yêu thương yểu điệu như thế, mình tơ tưởng yểu điệu đến thế. Nỡ lòng nào, yểu điệu lại bảo mình viết để đập, để vùi dập, để hãm hại, để mưu toan, để thiên hạ hiểu lầm yểu điệu.

Ý kiến bạn đọc