Xe hơi và những câu chuyện khác

04:47 11/05/2015

Mặc dù xe hơi cá nhân mới chỉ trở nên ít nhiều thông dụng ở Việt Nam trong khoảng dăm mười năm trở lại đây, và tỷ lệ dân số có xe riêng còn rất thấp (có thể so sánh, năm 2011, với dân số 48 triệu người, Hàn Quốc có 18,26 triệu xe hơi; trong khi đó, năm 2013, với dân số 90 triệu người, ở Việt Nam mới chỉ có khoảng hai triệu chiếc), chiếc xe hơi dường như đã trở thành đối tượng bị ruồng rẫy của các nhà quản lý.

Ý kiến bạn đọc