Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du (1765 - 2015)

Về một nhân vật bị lãng quên trong Truyện Kiều

10:03 17/07/2015

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là một kiệt tác trong kho tàng văn học của Việt Nam, là niềm tự hào của mọi người Việt yêu văn học. Tác phẩm đã được dịch ra 31 thứ tiếng trên thế giới (theo nhà nghiên cứu Lê Thành Khôi) và thư mục nghiên cứu Truyện Kiều ở trong nước tính cho đến năm 2001 đã lên đến con số 661 công trình và bài nghiên cứu (theo Thi pháp Truyện Kiều của Trần Đình Sử). 

Ý kiến bạn đọc